Laatste Nieuws

 

Coup de Grâce van Clara van Gool heeft op het Sitges Film Festival (6 ? 16 oktober) de Best Short Film Award ontvangen in het programmaonderdeel NOVES VISIONS. Dit programma besteedt aandacht aan films die vernieuwend en grensoverschrijdend zijn. De jury koos unaniem voor Coup de Grâce. Associate producer Raül Perales nam de prijs namens Clara van Gool in ontvangst. De film is geproduceerd door KeyFilm in coproductie met NTR.


Coup de Grâce is een film over de teloorgang van een vriendschap, over wat gebroken is en toch niet kan breken. Na een lange tijd treffen twee mannen elkaar in een massief gebouw op een afgelegen plek. Gedurende een avond en een ijzige nacht voeren ze een uitputtend duel zonder wapens. Jordi Cortés Molina vertolkt een trotse aristocraat, een man van de gevestigde orde, die in het verleden is gekwetst. Zijn jeugdvriend, Damian Muñoz, is zijn grillige tegenpool.

De gelaagde bewegingstaal van hun duet oscilleert tussen grof en waardig, tussen delicaat, geestig en wreed. De monumentale omgeving zet hun verhaal kracht bij. Het is het verhaal over wraakgevoelens, die ondanks het verstrijken van de tijd nooit overgaan in berusting. Hoe de lust om te leven brandt, smeult, opleeft en stilaan dooft. Zo eindigt het duel ook zonder winnaar of verliezer.

Coup de Grâce is een filmische bewerking van de voorstelling Ölelés van Jordi Cortés Molina en Damián Muñoz, geïnspireerd op de roman Gloed van Sándor Márai (1942). Met Jordi Cortés Molina heeft Clara van Gool inmiddels een rijk filmverleden: Courzand (1993), Enter Achilles (1996), Lucky (2001) en Tussen 2 Huizen (2006). De films van Clara van Gool spelen zich af op de breuklijn tussen speelfilm en dansfilm ? verhalen die niet vanuit dialoog, maar in de eerste plaats door middel van beweging, mise-en-scène en ritme gestalte krijgen.

Coup de Grâce kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.

Coup de Grâce is geproduceerd door Hanneke Niens (Familie, De Tweeling, Bride Flight) & Hans de Wolf (Nynke, Blue Bird, Het zusje van Katia) van KeyFilm in coproductie met NTR. KeyFilm produceerde afgelopen jaar o.a. de speelfilm Richting West (regie: Nicole van Kilsdonk). Op dit moment zijn de opnamen van Silent City, een speelfilm van regisseur Threes Anna, en de dansfilm One False Move van Clara van Gool, in volle gang.16 October 2011